• Klachtenregeling

  Klachtenregeling

  Wij willen onze klanten een optimale service verlenen. Daarom vinden wij het belangrijk te horen als er klachten zijn over onze dienstverlening.

  Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk.

  Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst verwacht mocht worden. Het is in eigen belang om klachten schriftelijk te melden.

  Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.

  Als een klacht bij ons in wordt gediend, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord of wij geven te kennen wanneer antwoord verwacht kan worden.

  Wordt een klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kan gebruik gemaakt worden van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.

  Ook kan het het geschil aanhangig gemaakt worden via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.